Maxima mag van meeste jongeren titel Koningin dragen

Marktonderzoekbureau Trendbox heeft recent de Kronings-Enquête uitgevoerd. Zeshonderd Nederlanders in de leeftijd van 16 jaar en ouder hebben de vragen ingevuld. De cijfers zijn afgelopen week gepresenteerd en wat opvalt is dat het sfeertje toen nog lauw Oranje was.

Slechts een kwart van Nederland kijkt uit naar de aanstaande kroningsdag. Ongeveer een derde doet dit niet terwijl ruim 40% vooralsnog neutraal tegenover de aankomende 30 april staat. Verreweg de meerderheid van de Nederlandse bevolking, driekwart, zal Koninginnedag 2013 dan ook niet anders vieren dan gewoonlijk.

Koningschap en toiletpot werpen
Een ruime meerderheid binnen onze samenleving, 80%, vindt dat Alexander klaar is voor het koningschap. Over hoe hij dit gaat invullen zijn de meningen verdeeld. Een kwart van Nederland verwacht dat Alexander de stijl van regeren van Beatrix zal voortzetten. Het is dan ook niet vreemd dat Nederlanders Alexander en zijn moeder dezelfde positieve kerneigenschappen toedichten: betrouwbaar, zelfverzekerd, degelijk en klasse. Ruim vier op de tien Nederlanders zijn echter van mening dat met de nieuwe koning een andere wind zal gaan waaien. Tradities moeten echter gehandhaafd blijven. Zo vindt verreweg de meerderheid (61%) het prima wanneer Alexander in zijn hoedanigheid als koning gewoon meedoet met een spelletje toiletpot werpen.

Is een kroning wel van deze (crisis) tijd?
Slechts 15%, waaronder met name mannen en inwoners in zuid Nederland, vindt een kroning niet meer passen in deze tijd. Tweederde van de bevolking vindt de troonswisseling echter prima 2013. Waarbij men zich wel zorgen maakt om de rekening. Bijna de helft van Nederland vindt de kosten voor de kroning, een slordige 7 miljoen Euro, echt niet kunnen in deze tijden van crisis. Aan de andere kant onderkennen velen in onze samenleving wel degelijk de waarde van ons koningshuis. Op de stelling “Het koningshuis levert meer op dan dat het kost” is een derde van Nederland het eens en scoort een gelijk aantal neutraal.

Gaan we naar Amsterdam?
Ruim 40% van de Nederlanders is voornemens de troonswisseling rechtstreeks op televisie te gaan volgen terwijl een minderheid, maar nog altijd meer dan een half miljoen mensen, van plan is naar de Amsterdamse binnenstad te trekken op 30 april. Over dat Amsterdam het toneel van de kroning moet zijn is vrijwel iedereen het eens; slechts 7% vindt dat de troonswisseling buiten de hoofdstad moet plaatsvinden.

Koningin Máxima
Driekwart van Nederland (met name jongeren) vindt het uitstekend dat Máxima de titel “koningin” mag dragen. Slechts één op de tien Nederlanders is het daar niet mee eens. Nederlanders vinden Máxima een spontane, warme en sociale persoonlijkheid.

Jorge Zorreguieta
Tijdens de kroning zal de vader van Máxima, Jorge Zorreguieta niet aanwezig zijn. Over zijn afwezigheid heerst verdeeldheid in ons land. Ruim vier op de tien Nederlanders vinden dat de man gewoon aanwezig mag zijn tijdens de troonswisseling; eenzelfde aantal vindt echter van niet. Een kwart heeft geen mening over deze kwestie. Opvallend is de tweedeling binnen leeftijd: binnen personen t/m 34 jaar wordt een hoger percentage voorstanders van de aanwezigheid van Máxima’s vader aangetroffen (55%); onder 35 plussers juist een hoger aantal tegenstanders (43%). Oftewel zij die toen niet en zij die wel de Argentijnse junta van afstand hebben kunnen volgen.

Zou u zelf koning/koningin willen of kunnen zijn?
Ruim acht op de tien Nederlanders moeten er niet aan denken om zelf koning of koningin te zijn. Met name senioren en hogere inkomens zien een dergelijke functie niet zitten. Ook zou men het koningschap absoluut niet beter kunnen invullen dan de Oranjes. Op de uitspraak “Ikzelf zou een betere koning/koningin zijn” is slechts 5% het eens en 79% het oneens. Bijna één op de tien Nederlanders moet zelf werken op 30 april. Over het algemeen maakt hen dat niet uit.

Lees ook:Beatrix geliefder; jeugd heeft vertrouwen in koning Willem
Lees ook:Jongeren veel vertrouwen in koning Willem-Alexander
Lees ook:Koningsdag liever op 30 april net als Koninginnedag
Lees ook:Sensation en ID&T niet betrokken bij Sensation Orange
Lees ook:Koning Willem-Alexander moet wuiven van Prinses Beatrix

Geen reacties // Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>