Zorg duurder door onjuiste declaraties

Stel: je hebt een afspraak gemaakt bij het ziekenhuis om je oren uit te laten spuiten. Je gaat met een gezonde tegenzin naar de dokter toe en komt weer terug met schone oren. Een fijn gevoel – totdat je plotseling een rekening op de deurmat krijgt van wel € 1.000,-. Een voorbeeld, maar deze rekening is daadwerkelijk door een ziekenhuis naar een zorgzoekende gestuurd.

Foute declaraties zijn de laatste tijd steeds meer aan de orde. Volgens zorgverzekeraar Menzis zorgt dit ervoor dat de zorg steeds duurder wordt. Ook al worden fouten niet (altijd) met opzet gemaakt, de gevolgen zijn niet gunstig voor de zorgsector. Daarom gaan zorgverleners strenger controleren. Daarnaast moeten verkeerde declaraties sneller gedeeld worden met de betreffende instanties dan tot nu toe het geval is.

Zorgverzekering afsluiten

Je zorgverzekering vergelijken tegenover de verzekeringen van andere verzekeraars kan al een goede stap zijn om de zorgkosten te drukken. Toch geven verzekerden aan dat ze eigenlijk actiever betrokken willen worden bij het controleren van zorgrekeningen.

In de meeste gevallen krijgen verzekerden de nota’s niet te zien. Als je de rekening aanvraagt, dan duurt het lang voordat hij eindelijk arriveert. En kun je de nota dan eindelijk inkijken, dan is de manier waarop je het kunt controleren weer niet duidelijk. Er staan codes op de nota’s voor de behandelingen en artsen zonder dat je een duidelijke beschrijving krijgt.

Oplossing

Een echte oplossing is er nog niet. Menzis wil een systeem ontwikkelen met een inlogpagina waarop de verzekerde een nota goed kan keuren voordat er tot uitbetaling overgegaan wordt. Vooralsnog lijkt het echter lastig om tot een waterdicht systeem te komen.

Tegelijk blijven de uitgaven aan de gezondheidszorg sowieso groeien. Het CBS onderzocht de zorgkosten van Nederland en concludeerde dat deze kosten sinds 1975 de pan uit zijn gerezen. Sinds 2011 is deze stevige groei eindelijk afgevlakt, maar evengoed liggen de zorgkosten in Nederland boven het gemiddelde van de zogenaamde OESO-landen, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. Dit is een internationale lijst van ontwikkelde landen, waarbij onder andere de zorgkosten per land bijgehouden worden.

Vinden jullie dat de zorgnota’s in Nederland ook eerst ter goedkeuring naar de patiënt gestuurd dienen te worden?

Geen reacties // Reageer