Jonge geweldpleger vaak zelf als kind mishandeld

Marokkaans-Nederlandse jongens zijn oververtegenwoordigd in de criminaliteit. Meer dan de helft van deze groep komt in hun jeugd als verdachte in aanraking met de politie. Volgens promovenda Esmah Lahlah is deze geweldscriminaliteit een complex probleem waaraan diverse factoren ten grondslag liggen. In haar proefschrift maakt ze aannemelijk dat kindermishandeling hierbij een belangrijke rol speelt. Volgens haar moet er meer aandacht komen voor preventie en vroegtijdige interventie van kindermishandeling.

De laatste jaren wordt er meer geweldscriminaliteit buitenshuis geregistreerd onder allochtone jongens, in het bijzonder onder Marokkaans-Nederlandse jongens. We weten dat er een verband bestaat tussen een problematische gezinsachtergrond en jeugdcriminaliteit, maar of en hoe dat verband bestaat voor Marokkaans-Nederlandse jongens, was nog niet onderzocht. Promovenda Esmah Lahlah legde zowel binnenshuis als buitenshuis geweld van deze groep daarom onder de loep. Ook ging ze na hoe de relatie tussen kinderen en ouders een rol speelt en of er een verschil bestaat tussen Nederlandse en Marokkaans-Nederlandse jongens. Lahlah bevroeg bijna vijfhonderd Nederlandse en Marokkaans-Nederlandse scholieren en jeugddelinquenten.

Complex probleem
Etniciteit verklaart niet afdoende waarom Marokkaans-Nederlandse jongens meer geweldsdelicten plegen dan Nederlandse jongens, bleek uit het onderzoek. Diverse factoren die elkaar ook kunnen versterken, bepalen of jongeren overgaan tot gewelddadige criminaliteit. Enkele daarvan zijn de sociaal-economische status en de emotionele band tussen de jongeren en hun ouders.

Een belangrijke factor is kindermishandeling. Ook bij Nederlandse jongens vond Lahlah een duidelijk verband tussen kindermishandeling en geweldpleging, maar bij Marokkaans-Nederlandse jongens is dat verband sterker en komt ook nog eens meer kindermishandeling voor. Van de Nederlandse jongens kreeg een op de vijf ooit te maken met fysieke mishandeling; bij de Marokkaans-Nederlandse jongens was dat twee op de drie. Haast de helft van de Marokkaans-Nederlandse jongens was ooit getuige van fysiek geweld tussen de ouders; bij de Nederlandse jongens was dat minder dan een op de vijf. Ook zijn Marokkaans-Nederlandse jongens vaker slachtoffer van seksueel geweld.

Meer preventie en interventie kindermishandeling
Volgens Lahlah moet er meer aandacht komen voor de preventie en (vroege) interventie van kindermishandeling, zowel bij Nederlandse als bij Marokkaans-Nederlandse jongens. Dit geldt in het bijzonder voor de Marokkaans-Nederlandse groep, omdat zij vaker met geweld te maken krijgen en omdat juist hun kwetsbare positie vaak over het hoofd gezien dreigt te worden. De eerste inzet van preventie en interventieprogramma’s zou gericht moeten zijn op het verbeteren van het opleidingsniveau van de ouders en het terugdringen van werkloosheid. Door het aanbieden van diagnostiek- en behandelingsmethoden voor traumaverwerking kan de opvoedingssituatie worden ingeschat en is kindermishandeling te voorkomen of te stoppen.

Esmah Lahlah (1979, Helmond) studeerde Kinder- & jeugdpsychologie aan Tilburg University. Ze werkt als universitair docent bij het International Victimology Institute Tilburg (INTERVICT) aan Tilburg University.

Lees ook:Vooroordelen over Nederlandse jongens
Lees ook:Jongeren mishandelen hun ouders vaker dan gedacht
Lees ook:Wat kan jij doen bij mishandeling?
Lees ook:Plattelandse drinkers gauw agressief
Lees ook:Wietlollies en spacepannenkoeken

Geen reacties // Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>