Tevredenheid: studenten geven mbo opnieuw kleine zeven

Voor de tweede achtereenvolgende keer geven mbo-studenten hun onderwijs een kleine zeven. Recent presenteerde de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB) de JOB Monitor, het tweejaarlijkse onderzoek naar de tevredenheid onder studenten over het mbo. Jan van Zijl, voorzitter MBO Raad: “Onze studenten zijn even tevreden als in 2010. Aan de ene kant is dat een compliment. Een 7- als gemiddelde is een cijfer waar een student na een examen zelf ook niet ontevreden over zou zijn. Toch hoop ik dat we over twee jaar minimaal een 7+ zullen scoren. Het mbo werkt immers hard om het onderwijs voor onze studenten aantrekkelijker te maken.”

Liefst 215.602 studenten vulden deze keer de 60 vragen van de JOB Monitor 2012 in. Dat zijn er 64.410 meer dan bij de monitor uit 2010. “Een geweldig resultaat,” vindt Jan van Zijl. “Complimenten aan de JOB en aan de scholen zelf die hun studenten hebben weten te motiveren de enquête in te vullen. Ook voor de scholen is het belang van de enquête groot: studenttevredenheid is – naast werknemerstevredenheid, tevredenheid van het bedrijfsleven – een belangrijk meetinstrument voor de kwaliteit.”

Belangrijkste onderwijsresultaten
Voor de MBO Raad vallen in de monitor vooral de volgende resultaten op:
- De lesuitval is verminderd.
- Studenten zijn meer tevreden over hun docenten en even tevreden over de begeleiding op school.
- Over de contacten tussen school en leerplek tijdens hun stage zijn studenten iets minder tevreden. Over de stage/werkplek zelf oordelen de studenten overwegend zeer positief.
- Studenten zijn blijvend tevreden over de competenties die ze tijdens hun opleiding leren.
- Over klachtafhandeling zijn studenten iets minder negatief dan twee jaar geleden.

Hoewel de MBO Raad het als positief ziet dat het mbo de studenttevredenheid constant heeft weten te houden, streeft het onderwijs uiteraard naar verdere verbetering. Jan van Zijl: “Het mbo is met het doorvoeren van veranderingen als meer onderwijstijd en kortere opleidingen al intensief bezig het onderwijs uitdagender en prikkelender voor studenten te maken. Om dat zorgvuldig te doen, daar is tijd voor nodig. Het duurt nog wel even voordat we dat dus gaan terugzien in de tevredenheid van studenten.” Op kortere termijn kan het mbo wel winst behalen op andere onderwerpen. Van Zijl: “We hebben een top 4 van punten die we graag samen met de JOB willen oppakken en die over twee jaar moeten leiden tot minimaal een 7+ voor het onderwijs.” Die top 4 bestaat uit betere informatievoorziening van school richting student, meer aandacht voor knelpunten tijdens de stage, het motiveren van studenten om in de studentenraad te gaan zitten en meer aandacht voor betere klachtafhandeling.

Inmiddels hebben de meeste scholen een studentenraad. “Dit type medezeggenschap vormgeven is een voortdurend leerproces, niet alleen voor de studenten, maar ook voor de scholen zelf. Een studentenraad is een betrekkelijk nieuw fenomeen,” licht Van Zijl toe. “Samen met de JOB willen we ons inzetten voor het motiveren van studenten in scholen die nog geen studentenraad hebben. Bestuurders spreken we aan op hun verantwoordelijkheid om alles uit de kast te trekken om deze medezeggenschap te organiseren. Diezelfde inzet mogen we verwachten van studenten. Natuurlijk betekent dat een belasting voor studenten en daar dient oog voor te zijn.”

Voor verdere verbetering van de klachtafhandeling ziet de MBO Raad mogelijkheden in een doorstart van de Ombudslijn mbo. Van Zijl: “Per 1 april is de Ombudslijn mbo opgeheven. Het was vooral een ‘aanjager’: studenten die vonden dat hun klacht niet serieus genoeg genomen werd konden bij de lijn aankloppen. Die nam dan vervolgens contact op met de school om de afhandeling van de klacht op gang te brengen. Dat heeft de klachtafhandeling zo verbeterd dat de ombudslijn overbodig leek. Maar onze scholen en ook de studenten geven regelmatig signalen af behoefte te hebben aan een intermediair die ook kan bemiddelen als school en student of omgekeerd het niet eens kunnen worden.” De MBO Raad is daarom in overleg met de JOB en het ministerie van OCW om de Ombudslijn, uitgebreid met de functie van bemiddelaar, gezamenlijk voort te zetten.

Lees ook:Klachtenlijn MBO in werking
Lees ook:Scholieren best tevreden over hun school
Lees ook:Hbo’ers: op school meer leren, minder studeren
Lees ook:Interpolis beste studenten zorgverzekering
Lees ook:Feest allereerste MBO-Keuzegids valt in duigen

Geen reacties // Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>