Jongeren zien kansen in bouw en infra over het hoofd

In het tweede kwartaal van 2012 is de vraag naar professionals op het gebied van bouw, civiel en ruimtelijke ordening (RO) gekrompen met 25% ten opzichte van dezelfde periode in 2011. Dit blijkt uit de analyse ‘Trends en ontwikkelingen op de Bouw, Civiel & RO arbeidsmarkt, 2e kwartaal 2012′ van Joost Duffhues, competence director BCRO bij Yacht. Ondanks de daling van het aantal vacatures, blijft er sprake van een structureel arbeidsmarkttekort op dit terrein. Toch stagneert de instroom bij bouwopleidingen, onder andere omdat jongeren onvoldoende op de hoogte zijn van de kansen en toekomstmogelijkheden in de Bouw en Infrasector.

Voor bijna alle sectoren is de afgelopen maanden een daling van het totaal aantal gepubliceerde print en online vacatures zichtbaar vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Naast de te verwachten daling bij de sector Overheid en Zakelijke Dienstverlening (advies- en ingenieursbureaus) met respectievelijk 44% en 19%, is ook een daling in de Industrie, Zorg en Financiële Dienstverlening te zien. Opvallend is wederom een stijging van het aantal vacatures in de Energie & Telecom sector. Over de gehele linie is het aantal gepubliceerde print en online vacatures voor zowel de civiele (-23%), de bouw- (-21%) als de RO vacatures (-26%) gedaald ten opzichte van dezelfde periode in 2011.

Ondanks de daling van het aantal vacatures blijven de arbeidsmarktperspectieven voor technici uit middelbaar en hoger beroepsonderwijs voor de komende jaren gunstig (Arbeidsmarktprognoses van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt tot 2014). Duffhues: “Ik wil graag nog eens benadrukken dat er voldoende kansen komen in de bouw en infratechniek. De uittocht van oudere werknemers is reeds begonnen doordat de babyboomers in grote getale afscheid nemen en die trend zet de komende jaren door. De huidige instroom in het technisch onderwijs is onvoldoende om aan de toekomstige vraag naar technici te voldoen.” De instroom op de bouwopleidingen vmbo/mbo niveau blijft flink dalen, bij het HBO treedt slechts een hele lichte stijging op van 1% , terwijl daar wel een grote vervangingsvraag wordt voorzien. Vanuit de drie technische universiteiten wordt ook een groei van de instroom gemeld, met name stijgt het aantal vrouwelijke studenten (bron: Fundeon en Onderzoek Platform VMBO BWI).

In de recent verschenen human capitalagenda’s van de topsectoren staat duidelijk dat men de dreigende technische personeelstekorten als een grote belemmering ziet om groeiambities te realiseren. De tekorten kunnen ervoor zorgen dat de het niet lukt om de juiste personen op de juiste momenten op de juiste plaats in de organisatie aanwezig te laten zijn, zodat de strategische doelen van de organisatie niet behaald kunnen worden.

Onbenut potentieel
De krappe arbeidsmarkt heeft voor werkgevers en organisaties stevige consequenties; het is en blijft lastig om specialisten met de juiste kwalificaties te vinden. Toch zijn er op de huidige bouw en infra arbeidsmarkt mogelijkheden om het potentieel optimaal te benutten:
- Houdt technisch afgestudeerden in de techniek: Uit onderzoek (Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek (AGO) van Intelligence Group, juni 2012) blijkt dat een groot deel van de technisch afgestudeerden uiteindelijk niet werkzaam is in technische functies maar juist in aanverwante sectoren werkzaam zijn voor bijvoorbeeld productie, ICT en transport. Ook worden studenten vaker gerekruteerd door banken- en verzekeraars, consultancy en energiemaatschappijen. Van de groep blijken 167.000 opgeleide technici graag terug te willen in de techniek en is bereid zich te laten bijscholen voor een aantrekkelijke, niet persé, technische functie.
- Zorg voor meer vrouwen werkzaam in de bouw; een toenemend deel van de hoger opgeleiden in Nederland is vrouw. De Bouw en Infra moeten meer vrouwen in technische kaderfuncties zoals werkvoorbereider, calculator of projectleider krijgen, door veel meer flexibiliteit en meer mogelijkheden te bieden tot werken in deeltijd (Sectorale arbeidsmarktinformatie, Raad voor Werk en Inkomen, december 2011).
- Creëer meer zijinstroom voor functies waar een vooropleiding bouw- of infra niet noodzakelijk voor is.

Lees ook:Minder jongeren in de bouw
Lees ook:Kwart minder mbo-studenten gestart met een stage
Lees ook:HBO studenten niet klaar voor arbeidsmarkt
Lees ook:Oranjefans massaal op zoek naar hotels in Brazilië
Lees ook:Jonge werkzoekende langer zonder baan

Geen reacties // Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>